Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Aktualności

Nieaktualny KRS

Przypominam Zarządowi TOnZ o dokonaniu sprostowania zapisów w KRS, miedzy innymi składu członków Komisji Rewizyjnej. W dniu 26 marca 2015 r. podczas Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego T.Chlebba, złożył pismo o rezygnacji z członkowstwa w Towarzystwie. Istotny podkreślenia jest fakt brak sprostowania pozostałych zapisów, czyli aktualnego adresu oraz składu Zarządu. Numer KRS:0000414247

 

Wirtualne Muzeum Fotografii Kalisza

Jak widać są osoby w TOnZ które nadal roszczą sobie prawa do pomysłu Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza (www.wmf.kalisz.pl). Wślad za audycją która ukazala się w TVP Poznań i Teleekspresie (24, 25.01.2016), obudziała się zawiść Zarządu TOnZ (czyt. aktualnej wiceprezes H. Marcinkowskiej), która po raz kolejny obrzuciała autora pomysłu, T. Chlebbę bezpodstawymi pomówieniami i oskarżeniami. W opublikowanym oświadczeniu zawarte zostały, niczym nie poparte stwierdzenia i pomówienia naruszące dobre imię T. Chlebby. Tylko nieliczne lokalne media dały wiarę treści oświadczenia i opublikowały je na swoich stronach internetowych.

Autor zdecydował się wystosować pismo do Zarządu TOnZ, którego treść można przeczytać poniżej.

Ciekawym jest fakt, nie podjęcia w terminie przesyłki przez członka Zarządu, pomimo wysłania jej na adres publikowany jako aktualny !!!

pismo wezwanie

 

 

 

Kto administruje stroną Muzeum Fotografii Kalisza ?

W związku z częstymi pytaniami o powody zerwania współpracy między Tomaszem Chlebba a Zarządem TOnZ o/w Kaliszu, w kwestii administrowania stroną Muzeum Fotografii Kalisza, poniżej publikuję pismo złożone w dniu 23 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta. Tym samym kończę dyskusję na ten temat.

Proszę także Zarząd Towarzystwa o zaprzestanie oczerniania mojej osoby.

pismo wk

Wykluczenie T.Chlebby ?

W związku z pojawiającymi się ostatnio informacjami o powodach wykluczenia członka TOnz o/Kalisz, Pana Tomasza Chlebba, aby sprawa była jasna, publikujemy całą korespondencję dotyczącą powyższego wykluczenia. Zwracamy jednocześnie uwagę, iż Pan Tomasz Chlebba złożył rezygnację z członkowstwa (odczytaną przez Panią Joannę Bruś-Kosińską) jeszcze przed głosowaniem nad wykluczeniem Pana Chlebby.

Tak więc informacje o powodach wykluczenia są nieprawdziwe i kłamliwe.

Pismo będące odpowiedzią na zarzuty Zarządu (potwierdzona zwrotka odbioru).

moja odpowiedz

Pisma Zarządu:

pismo-zarzadu 1

pismo-zarzadu 2

pismo-zarzadu 3

 

 

Darowizna Urzędu Miasta Kalisz ?

Kolejny dowód podważający słowa Pani Haliny Marcinkowskiej (byłej Prezes TOnZ), zapisane w pkt.2

"Odpowiedź Zarządu po otrzymaniu protokołu z kontroli dokumentów dokonanej przez oddziałową komisję rewizyjną".

Jako Prezes Zarządu Pani Halina powinna mieć wiedzę, że Urząd Miasta nie praktykuje udzielania komukolwiek DAROWIZNY (jedynie w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszej zgodzie Rady Miasta).

Nie prawdą są też słowa zapisanie w treści Wyjaśnienia opublikowanego w Ziemi Kaliskiej w dniu 17 kwietnia 2015 r. a podpisane przez Panią Annę Gawrzyjał (byłą Wiceprezes TOnZ). Z treści artykułu wynika, iż Pani Anna, cyt;"...w ciągu 5 lat mojej działalności pobrałam pieniądze za dwa projekty realizowane przez TOnZ, łącznie 1250 zł..." Ciekawym jest fakt, iż na druku PIT 11 za 2012 r. przesłanym do Urzędu Skarbowego, 26 lutego 2013r. widnieją kwoty: przychód 4250 zł, dochód 2650 zł.

Poniżej publikuję dokument Zlecenia otrzymany z Urzędu Miasta Kalisza.

zlecenie